Vesti / Upis studenata - ostale godine konačna lista

13.11.2023 00:00   145

Kategorija: Studenti

Upis studenata - ostale godine konačna lista

Konačna rang-lista kandidata ostalih godina studija. Primljeni su kandidati zaključno sa red. br. 86 (osamdeset šest).

Useljenje kandidata obaviće se u 1, 4 i 5.12.2023.god.

Pri useljenju studenti su u obavezi da :

1) prilože lekarsko uverenje ne starije od 30. dana;

2)poseduju važeću studentsku elektronsku karticu;  i

3) uplate stanarinu za decembar 2023.god.

Studenti koji se ne usele do 5.12.2023.god. gube pravo na smeštaj