Vesti / Interaktivna radionica - Pravila ponašanja koja čine da se osećan dobro i sigurno

29.11.2023 00:00   83

Kategorija: Učenici

Interaktivna radionica - Pravila ponašanja koja čine da se osećan dobro i sigurno

Interaktivna radionica: Pravila ponašanja koja čine da se osećam dobro i sigurno.

Dana 28.11.2023. godine u 20 časova održana je interaktivna radionica pod nazivom Pravila ponašanja koja čine da se osećam dobro i sigurno.

Učestvovala su po dva učenika iz svih vaspitnih grupa.

Cilj radionice je bio uspostavljanje dogovora o bezbednom okruženju i međusobnom poštovanju.

U toku rada bili su prisutni raznovrsni oblici rada (individualni, rad u parovima, grupni rad).

Učenici su aktivno učestvovali i razmatrali sopstvene predloge šta ustanova treba da počne da radi kako bi se povećala bezbednost i međusobno poštovanje, šta treba da prestane da rad,i a šta je ono što treba da se nastavi kako bi se osećali bezbednije i kako bi međusobno poštovanje bilo na višem nivou.

Organizator radionice je bila pedagog Aleksandra Barlovac, uz saradnju vaspitača Jelene  Aćimović, Mirjane Senović i Miloša Markovića.