Vesti / 2022

16.11.2022 00:00   240

Kategorija: Oglasi

Upis studenata u Dom - konačna lista ostale godine

Konačnu rang listu primljenih studenata ostalih godina u studentski dom možete preuzeti ovde

Opširnije
24.09.2022 00:00   342

Kategorija: Studenti

Upis studenata u Dom - konačna lista prva godina

Konačna rang-lista kandidata prve godine studija. Primljeni su kandidati zaključno sa rednim brojem 58 (pedeset osam).

Opširnije
16.09.2022 00:00   388

Kategorija: Studenti

Upis studenata u Dom - preliminarna lista prva godina

Ovo je preliminarna rang-lista kandidata prve godine studija. Svaki kandidat ima prava prigovora na rang listu u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Doma i na internet adresi ustanove.

Opširnije
01.09.2022 00:00   148

Kategorija: Oglasi

Javni oglas za davanje u zakup sportske hale

Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pisanih ponuda za davanje u zakup sportske sale - nepokretnosti u javnoj svojini možete preuzeti ovde

Opširnije