Vesti / 2017

15.11.2017 00:00   1053

Kategorija: Studenti

Upis studenata u Dom - konačna rang lista (ostale godine)

Konačnu rang listu studenata ostalih godina možete preuzeti ovde

Opširnije
02.11.2017 00:00   934

Kategorija: Studenti

Upis studenata - preliminarna rang lista (ostali)

OVO JE PRELIMINARNA RANG-LISTA KANDIDATA OSTALIH GODINA STUDIJA. SVAKI KANDIDAT IMA PRAVO PRIGOVORA NA RANG-LISTU U ROKU OD 8(OSAM)DANA OD DANA NJENOG OBJAVLJIVANJA NA OGLASNOJ TABLI DOMA I NA INTERNET ADRESI USTANOVE. U KRALJEVU, 02.11.2017.god.

Opširnije
27.09.2017 00:00   803

Kategorija: Studenti

Konačna rang lista - studenti I godina

Ovo je konačna rang-lista kandidata I godine. Primljeni su kandidati zaključno sa red.br. 59 (pedesetdevet). Useljenje primljenih kandidata je 02.10.2017.g.od 07-15 h. Prilikom useljenja potrebno je : lekarsko uverenje (ukoliko nije dostavljeno) ne starije od 30 dana, studentska elektronska kartica, uplata stanarine za oktobar i uplata ishrane za 10 dana. Kandidati koji se ne usele u naznačenom periodu a najkasnije do 06.10.2017.g. smatraće se odustalim od stanovanja. U Kraljevu, 27.09.2017.god.

Opširnije
18.09.2017 00:00   886

Kategorija: Studenti

Upis u studentski dom 2017-2018 - preliminarna rang lista (I godina)

OVO JE PRELIMINARNA RANG-LISTA KANDIDATA PRVE GODINE STUDIJA. SVAKI KANDIDAT IMA PRAVO PRIGOVORA NA RANG-LISTU U ROKU OD 8 (OSAM) DANA OD DANA NJENOG OBJAVLJIVANJA NA OGLASNOJ TABLI DOMA I NA INTERNET ADRESI USTANOVE. U KRALJEVU, 18.09.2017.god.

Opširnije
25.08.2017 00:00   752
Opširnije