Vesti / 2015

13.11.2015 00:00   1022

Kategorija: Studenti

Konačna rang lista - studenti (ostale godine)

Ovo je konačna rang-lista kandidata ostalih godina. Primljeni su kandidati zaključno sa red.br. 110 (stodeset). Useljenje primljenih kandidata je 1,2,3 i 4.12.2015.Prilikom useljenja potrebno je lekarsko uverenje( ne starije od 30 dana) i uplata stanarine za decembar 2015.g. Kandidati koji se ne usele u naznačenom periodu, smatraće se odustalim od stanovanja u domu.
u Kraljevu 13.11.2015.

Opširnije
31.10.2015 00:00   1105

Kategorija: Razno

Seminar stručnog usavršavanja vaspitača

"KO JE KO U LAVIRINTU VRŠNjAČKOG NASILjA? – MODELI OTKRIVANjA I REAGOVANjA" 

Opširnije
25.09.2015 00:00   1098

Kategorija: Studenti

Upis studenata (I godina) konačna rang lista

Preuzmite konačnu rang listu ovde

Opširnije
29.08.2015 00:00   1122

Kategorija: Učenici

Prijem učenika u Dom

Obaveštavamo roditelje i učenika da je useljenje svih učenika u Dom u ponedeljak 31.08.2015. od 08 do 14h.

Opširnije
27.07.2015 00:00   2108

Kategorija: Učenici

Upis učenika 2015-2016 (Konačne rang liste)

Komisija za upis je zasedala 17.07.2015.godine i u skladu sa Konkursom Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja je odlučila da se u ovom roku primi prvih dvesta (200) dečaka po rang listi i devedeset i devet (99) devojčica.

Opširnije