16.03.2023

Součavanje sa savremenim izazovima društva

Adolescencija se shvata kao specifična faza u razvoju, praćena izrazito burnim psihičkim, emocionalnim i moralnim krizama. Proces adaptacije na fiziološke i anatomske promene, razvoj kroz odnose sa vršnjacima, uspostavljanje ličnog identiteta, razvoj sposobnosti za profesionalne aktivnosti i provođenje slobodnog vremena.

Opširnije
14.02.2023

Delikventno i asocijalno ponašanje

Poremećaj ponašanja je svako ponašanje čoveka koje u značajnoj meri odstupa od uobičajenog ljudskog ponašanja, i kao takvo krši društvene norme i izaziva reakciju društvene zajednice.

Opširnije
26.01.2023

Značaj vršnjačkih odnosa - vršnjačka prihvaćenost

Značajan faktor u socioemocionalnom i kognitivnom razvoju pojedinca je kvalitet interpersonalnih odnosa koji se uspostavljaju između deteta i osoba iz njegovog okruženja. Od svih osoba sa kojima dete uspostavlja interakciju,najveći uticaj na razvoj i sazrevanje deteta imaju vršnjaci.

Opširnije