Članci / Konstruktivno rešavanje sukoba

14.09.2022

Konstruktivno rešavanje sukoba

Konstruktivno rešavanje sukoba je jedna nova disciplina koja je prikupila znanja iz raznih nauka: psihologije, sociologije, prava, ekonomije itd., a bavi se ponašanjem ljudi u sukobima i načinima njihovog rešavanja.

Konstruktivno rešavanje sukoba analizira osnovne zajedničke karakteristike socijalnih konflikata, i traži nova, konstruktivnija rešenja, za rešavanja sukoba. Konflikt potiče od latinske reči conflictus što znači sudariti se. Sinonimi za konflikt su: neslaganje, rat, bitka, sukob.

U modelu međuljudskih odnosa konflikt znači borbu ili sukob između dve ili više osoba kada: a) njihovim ponašanjem jedni drugima ometaju zadovoljene potreba, b) kada im vrednosti nisu usaglašene.

Konflikti su sastavni deo svih ljudskih odnosa i oni sami po sebi nisu ni dobri, a ni loši. Da nema konflikata ne bi bilo ni odrastanja, ni sazrevanja, a ni razvoja ličnosti.

Uzroci konflikata: pazlike u mišljenjima, u školskom učenju, nezadovoljstvo nekom nastavnikovom ili vaspitačevom odlukom, pobeda ili poraz u sportskom ili kulturno-umetničkom nadmetanju, niska ocena u školi, konkurentska zaljubljenost u istog mladića ili devojku. Konflikti mogu biti unutar grupe (grupni konflikti), između dva pojedinca (interpersonalni), unutar pojedinca ( intrapersonalni).

Konflikti se ne odnose samo na nastavnika, ili samo na učenika. Konflikti obuhvataju potrebe obe strane, tj. i jedan i drugi imaju problem. Ne postavlja se pitanje, kako izbeći konflikte, već kako se ponašati u konfliktu, kako sprečiti da se konflikt razvije u negativnom pravcu i kako konstruktivno rešiti konfliktnu situaciju.

Osnovno pravilo ponašanja u konfliktnoj situaciji je pravilo poštovanja ličnosti drugog, njegovih interesa, njegovog prava na različitost i nastojanje da se ne povrede njegova osećanja. Da bi se izgradila veština uspešnog rešavanja konflikata, nužno je znati da ljudi različito reaguju u konfliktnoj situaciji, da imaju različite strategije ponašanja u konfliktnim situacijama. Kada se čovek sukobi sa različitim interesom drugog čoveka i kada je sprečen da ostvari svoje želje on je frustriran i on opaža konflik