Članci / Delikventno i asocijalno ponašanje

14.02.2023

Delikventno i asocijalno ponašanje

Poremećaj ponašanja je svako ponašanje čoveka koje u značajnoj meri odstupa od uobičajenog ljudskog ponašanja, i kao takvo krši društvene norme i izaziva reakciju društvene zajednice.

Delinkventno ponašanje je poremećaj ponašanja kojim se direktno krše moralne i pravne norme društvene zajednice, i kao takvo podrazumeva izvršenje krivičnih dela (protiv imovine, života i tela i dr.), prekršaja (saobraćajnih, protiv javnog reda i mira  i dr.) i nemoralnih radnji i postupaka (agresivno ponašanje, autoagresivno ponašanje, bežanje iz škole i dr.). Pojam delinkventnog ponašanja odnosi se prevashodno na maloletničku populaciju.

Asocijalno ponašanje je poremećaj u ponašanju koji se manifestuje nepostojanjem interesovanja za društveni život, suženim krugom prijatelja, lošim kvalitetom interpersonalnih komunikacija i odnosa, i uopšte pasivnošću i nezainteresovanošću individue za svet koji je okružuje. Asocijalna osoba za razliku od delinkventne ne čini protivdruštvene radnje, već se distancira od društva.

Karakteristike delinkventnog obrasca ponašanja su sledeće:
- bežanje sa časova i popuštanje u školi – prvi i najčešće sigurni pokazatelj da se dete menja; naročito indikativan kod višednevnih izostanaka iz škole;
- maltretiranje mlađih osoba (braće, sestara, komšija, prijatelja) i to kako fizičko tako i verbalno maltretiranje – ukazuje na to da mladoj osobi ovakvo ponašanje nije strano i da nema dovoljno jake mehanizme da ga uspešno kontroliše;
- razbijanje stvari po kući – u "napadima besa" ili kada mu nešto prosto nije po volji, najčešće vezano za novac, izlaske, učenje ili sređivanje sobe
- učestalo gledanje video klipova sa nasilnim sadržajem;
- mučenje životinja – slično već pomenutom maltretiranju osoba mlađih od sebe;
- pripadnost rizičnim grupama, kao što su: navijačke (naročito huliganske) grupe, klike, gangovi i sl. – koje karakteriše stalno članstvo, ustaljena hijerarhija, tipičan stil komuniciranja i oblačenja i sl.

Tretman delinkventnog ponašanja je namenjen pre svega maloletnicima i obuhvata niz tretmanskih i preventivnih aktivnosti, koje se primenjuju i po nekoliko godina. Tretman je najčešće individualnog tipa.

Asocijalno ponašanje tretira se dok se ne ispuni cilj tretmana odnosno dok ne dođe do promene obrasca ponašanja. Na početku tretmana rad je individualan, a zatim se prelazi na grupni rad.